Hoe
vind
je
de
blinde
vlek
van
jouw
organisatie?

Lees het hier.

 • home/
 • blog/
 • Hoe vind je de blinde vlek van jouw organisatie?

Door te snappen welke drijfveer in je organisatie mist, ontdek je waar je steken laat liggen.

Geschreven door Rik van Riel
Brandmanagement, Merkstrategie, positionering

Net als mensen verschilt elke organisatie van elkaar als dag en nacht. Dat is aan de ene kant mooi, het stimuleert innovatie en zorgt voor diversiteit. Aan de ander kant kan verschil ook lastig zijn als zo’n divers team moet worden aangestuurd. Of als je probeert een goed gebalanceerd en gezond bedrijf te runnen. Want je kunt er nu eenmaal niet om heen dat je zowel kwaliteiten als valkuilen hebt. Dat je een wereldbeeld hebt dat zowel richting geeft als blinde vlekken creëert. Het is daarom belangrijk om stil te staan bij dat wat je zelf niet (goed) kunt zien. Jouw blinde vlek en die van je organisatie. Daar is namelijk de plek waar het meest valt te halen.

Blinde vlek in organisatie

Laten we daarom eens kijken naar veel voorkomende blinde vlekken en hoe je deze kunt herkennen in mens en organisatie. Om hier inzicht in te krijgen gebruiken we de drijfveren van Lawrence. In een eerder artikel hebben we hier al aandacht aan besteed in het kader van thuiswerk. Maar ook voor dit onderwerp zijn drijfveren uitermate geschikt. Lawrence beschreef namelijk ook wat er gebeurt als één van de vier drijfveren te weinig aandacht krijgt. Als we dit vertalen naar organisatiecontext, zie je precies wat er vaak bij bedrijven mis gaat.

 

Vier drijfveren

Allereerst in het kort nog even de vier drijfveren waar we het over hebben:

 • Drive to Acquire

De eerste drijfveer is de Drive to Acquire. Dit is de ambitieuze en doelgerichte drijfveer die graag wint. Het gaat bij deze drijfveer om het verkrijgen van geld, status, invloed, spullen, ervaring, erkenning, etc. De behoefte te presteren en doelen te behalen is de belangrijkste basis van deze drijfveer. Maar ook het nastreven van een goed imago en kunnen genieten van het leven vallen hieronder.

 • Drive to Bond

Als tweede is er de sociale drijfveer. Hierbij draait het om samenwerken met anderen en het aangaan van eerlijke, open relaties. Met een hoge drive to Bond krijgt men energie van met mensen in contact staan, los van wat het oplevert. Of het nu om mensen in organisaties, in groepen of om individuen gaat, het draait om verbinding.

 • Drive to Learn

Deze derde drijfveer gaat over nieuwsgierigheid, willen leren (abstract en concreet), begrijpen, creëren en elke dag weer iets nieuws willen doen. Het is een onderzoekende, creatieve en verkennende drijfveer. De motivatie komt dan ook vanuit een behoefte aan perspectief, ontwikkeling en vooruitgang.

 • Drive to Defend

De laatste drijfveer focust op gezondheid en veiligheid. Het gaat om het verdedigen van de zelf en anderen. Maar ook om het aanbrengen van structuur, orde en het rechtzetten van onrecht. Dit betekent het managen van verwachtingen, het vermijden van risico en het voorbereiden op alle mogelijke situaties. Gedreven door de behoefte aan controle, overzicht en rechtvaardigheid.

 

Blinde vlekken per drijfveer

Omdat de ene drijfveer voor ons belangrijker is dan de andere, gaat er relatief weinig aandacht en prioriteit naar de laagste drijfveer. Hierdoor ontwikkelen we deze drijfveer minder en begrijpen we hem over het algemeen ook het minst goed. Nu zijn er allerlei manieren waarop een blinde vlek op een drijfveer kan zijn ontstaan. Misschien heb je de drijfveer relatief weinig nodig gehad in je leven, hebben je ouders dezelfde blinde vlek of heb je een afkeer gekregen van mensen die er te veel van lieten zien. In zijn optimale vorm, gebruikt een organisatie alle vier de drijfveren en biedt het mogelijkheden aan medewerkers ze allemaal in te zetten. De drijfveren zijn immers gelijk en de ene  is niet beter dan de andere. Ze hebben alle vier een belangrijke functie in ieder bedrijf. Het streven zou dan ook moeten zijn om genoeg ruimte en aandacht te geven aan ieder drijfveer. Om te begrijpen welke drijfveer wellicht onderbelicht is in een organisatie, kijken we nu wat er gebeurt als een specifieke drijfveer grotendeels ontbreekt.

 

De drive to Acquire als blinde vlek

Als de drive to Acquire je blinde vlek is dan hecht je wellicht niet zoveel waarde aan materiële ambitie. Misschien vind je mensen die veel aandacht op zichzelf vestigen al snel arrogant. Of snap je niet waarom mensen competitie aangaan waar samenwerken veel waardevoller is. Dan zou het zomaar kunnen dat je blinde vlek in het domein van de drive to Acquire zit. Het is dan belangrijk om de functie van deze drijfveer goed te begrijpen. Zonder Acquire komen de volgende onderdelen bij een organisatie in het gedrang:

 • Doelgericht:
  het gevaar van een gebrek aan de drive to Acquire is dat de vraag: levert dit voldoende op? te weinig wordt gesteld. Als je bijvoorbeeld een organisatie hebt met veel vrijheid en creativiteit, kan dit beperkend voelen. Constante nieuwe ontwikkelingen en trial-and-error projecten kunnen echter een zware belasting voor de organisatie zijn.
 • Assertief:
  soms kan het nodig zijn om te laten merken dat het echt serieus is en aan te geven dat je nu actie verwacht van de andere partij. Het gevaar van gebrek aan de drive to Acquire is dat je te ‘lief’ wordt en te veel uitgaat van de goede intenties van anderen. Dat is in beginsel natuurlijk een goed uitganspunt, maar niet zonder enige vorm van bescherming of controle.
 • Daadkracht:
  als je in een organisatie werkt waar ze liever het zekere voor het onzekere nemen, kan het lastig zijn tot beslissingen te komen. Het is nu eenmaal niet altijd te voorspellen wat het effect gaat zijn van een keuze. De drive to Acquire geeft de impuls om over te gaan tot actie. Inactiviteit kan uiteindelijk meer schade doen dan een verkeerde beslissing nemen.

 

Benieuwd naar jouw drijfveren?

Doe onze drijfverentest


De drive to Bond als blinde vlek

Als de drive to Bond je blinde vlek is dan snap je wellicht niet waarom sommige mensen zo lang staan te praten voor ze eindelijk aan het werk gaan. Dan vind je het diep van binnen misschien irritant dat je niet altijd gewoon direct kan zeggen wat je wil en vindt. Of vind je het vervelend dat mensen met hun problemen naar jou komen in plaats van ze gewoon op te lossen. Zonder drive to Bond, kunnen echter de volgende problemen ontstaan:

 • Zorgzaam:
  de drive to Bond zorgt er voor dat er genoeg aandacht is voor de behoefte van medewerkers. Zo kan het welzijn, de motivatie en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers achter gaan lopen wanneer er te weinig aandacht is voor deze drijfveer. Dit heeft vaak ook direct effect op de kwaliteit van het werk.
 • Vertrouwen:
  door een lage drive to Bond kan er veel tijd verloren gaan door het nemen van voorzorgsmaatregelen, dichttimmeren van alle documenten en voorkomen van elke mogelijkheid tot misbruik. Het kan echter zeer lonen om ook uit te gaan van het goede in mensen. Over het algemeen verhoogt vertrouwen de betrokkenheid en het werkgeluk van medewerkers.
 • Sociaal:
  het gevaar van een lage drive to Bond ligt ook in een ‘ieder voor zich’ cultuur. Te weinig investering in het team als geheel kan er voor zorgen dat medewerkers vooral voor hun eigen gewin gaan. Aangezien dit niet altijd in het voordeel van de organisatie of de klant is, is drive to Bond dan zeer welkom.

 

De drive to Learn als blinde vlek

Als de drive to Learn je blinde vlek is dan vind je misschien mensen vervelend die veel onnodige vragen stellen. Dan snap je wellicht niet waarom er iedere keer weer iets nieuws moet komen en alles ter discussie staat. Of vind je diep van binnen dat de kunstzinnige types beter gewoon een vak hadden kunnen leren. Maar ook de drive to Learn heeft een belangrijke functie:

 • Doordacht:
  als je een ambitieuze organisatie hebt, kan het zo zijn dat er vaak impulsieve beslissingen worden genomen. De drive to Learn kan er in zulke gevallen voor zorgen dat er wordt nagedacht over wat acties in bredere zin voor effect hebben. Welke visie zit er bijvoorbeeld achter? Of welk perspectief bieden de verschillende opties?
 • Open-minded:
  zonder de drive to Learn is het gevaar mensen in groepen in te delen en te stigmatiseren. Het is de drive to Learn die in contact blijft met de ander door zonder oordeel te willen leren over en van andere mensen. Te veel focus op verschillen in plaats van overeenkomsten kan een gebrek aan de drive to Learn verraden.
 • Flexibel:
  een andere manier van open-minded zijn is mogelijkheden zien, suggesties overwegen en deze serieus nemen. Met een lage drive to Learn kan het gebeuren dat de behoefte aan consistentie zo groot is dat de organisatie rigide wordt. Of dat het voordeel van vernieuwing en verandering wordt onderschat: “het gaat toch goed zoals het nu gaat?”

 

De drive to Defend als blinde vlek

Als de drive to Defend je blinde vlek is hou je waarschijnlijk niet zo van mensen die vertragen en overal over na moeten denken. Misschien erger je jezelf al snel aan mensen die altijd bezwaren hebben of beren op de weg zien. Of moet je niets hebben van mensen die erop blijven hameren dat alles wel eerlijk moet verlopen en de regels voor iedereen hetzelfde zouden moeten zijn. Zonder drive to Defend loop je echter flink risico:

 • Nauwkeurig:
  met weinig drive to Defend is de kans op fouten een stuk groter. Er gaat dan weinig energie naar processen en het borgen van verbeteringen en veranderingen. Het gevaar is dat een cultuur ontstaat van brandjes blussen in plaats van structurele oplossingen aandragen.
 • Realistisch:
  een groot voordeel van de drive to Defend is dat op basis van deze drijfveer bij uitstek realistische keuzes worden gemaakt. Het compenseert bijvoorbeeld voor naïef gedrag of wilde plannen, die bij een lage drive to Defend voor kunnen komen.
 • Verstandig:
  enthousiasme, opportunisme, gunning. Er zijn allerlei redenen om op verzoeken en kansen in te gaan. Met weinig drive to Defend worden de gevolgen van deze mogelijkheden echter vaak niet goed geanalyseerd. Het is deze drijfveer die roekeloos gedrag controleert en compenseert.

 

Ontdek de blinde vlek

Snappen welke drijfveer in je organisatie lager is, kan er dus toe leiden dat je ontdekt waar je als organisatie steken laat liggen. Deze blinde vlek zou wel eens heel goed antwoord kunnen geven op de vraag waarom problemen altijd op hetzelfde vlak ontstaan. Om erachter te komen bij welke drijfveer de meeste winst valt te behalen zijn er een aantal vragen die je kunt stellen:

Bij een lage drive to Acquire:

 • Zijn we te bescheiden? Hebben we er baat bij om onszelf meer te laten zien (in de markt)?
 • Worden we op een goede en eerlijke manier gecompenseerd voor het werk dat we doen, (op basis van de werkelijke (markt)waarde)?
 • Laten we veel liggen omdat we geen beslissingen nemen of blijven uitstellen?

Als je denkt een lage drive to Bond te hebben:

 • Is er een hoog verloop onder medewerkers? Weet ik echt hoe het met de collega’s of medewerkers gaat?
 • Doen we voldoende aan teambuilding in een setting die niet gericht is op productiviteit?
 • Gaat er veel tijd verloren omdat mensen niet open zijn over wat ze doen en vinden?

Als je zorgen hebt over de drive to Learn:

 • Stimuleert ons pand en de inrichting voldoende creativiteit en bieden ze inspiratie?
 • Zouden we baat hebben bij meer ideeën over onze processen en producten? Creëren we voldoende nieuwe producten of diensten?
 • Is er voldoende aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers? Groeien ze in hun rol en maken ze hun potentieel waar?

Als je denkt dat de drive to Defend onderbelicht is:

 • Zit er een vaste structuur in de manier waarop we werken? Is alle informatie die we nodig hebben goed te vinden?
 • Zijn er veel initiatieven gestart die maar half zijn geïmplementeerd of waar nooit vervolg aan is gegeven?
 • Is het vaak voorgekomen dat medewerkers of klanten misbruik maakten van het vertrouwen wat hen werd gegeven?

 

Omgaan met de blinde vlek

Mocht je merken dat er in één of meerdere van de drijfveren inderdaad veel winst is te behalen, dan is het verstandig deze drijfveer een belangrijkere rol te laten spelen. Er zijn allerlei manieren om een drijfveer te stimuleren:

 • Werk aan het begrip van drijfveren in het bedrijf en de mogelijkheid elkaar hierop aan te spreken
 • Let bij het aannemen van mensen dat er genoeg diversiteit zit (ook in wat mensen drijft)
 • Maak in strategische meetings iemand verantwoordelijk voor het stellen van bovenstaande vragen
 • Vraag hulp van buitenaf (consultancy) of zorg dat zakenpartners een compenserende functie kunnen hebben

Het hebben van een blinde vlek is onvermijdelijk, maar de gevolgen daarvan zijn dat niet. Hoe meer je er bewust van bent waar je energie, aandacht en drijfveren niet liggen, des te beter kun je er iets tegen doen. Die blinde vlek zal misschien nooit je kracht worden, maar hij hoeft jou en je organisatie ook niet te beperken.

 

Meer weten?

Meer info over drijfveren?Stuur ons een mailtje

Lees voor nog meer inspiratie ook:

Wat is branding? Deel 3: hoe pas je het toe?

Lees deze blog

Wat is branding? Deel 2: de weg naar sterke (merk)relaties

Lees deze blog

Wat is branding? Deel 1: hoe werkt branding?

Lees deze blog

Wat de archetypen van Jung kunnen betekenen voor jouw merk

Lees deze blog

Hoe houd je medewerkers gemotiveerd tijdens de coronacrisis? Een drijfverentest geeft inzicht.

Lees deze blog

Communicatie in crisistijd: hoe ga je hiermee om?

Lees deze blog

Roche Diagnostics Nederland - Esther de Rooij

Lees deze blog

De ontzorgmoeder - Miriam Diekman

Lees deze blog

de Merkplaats - Mr. Alphons Geerlings

Lees deze blog

De Schutse - Klaas Ruitenberg

Lees deze blog

Serieel ondernemer en eigenaar FC Utrecht - Frans van Seumeren

Lees deze blog

Accell Group - Frank Keepers

Lees deze blog

Teamasters - Steven Kleinjan

Lees deze blog

FoodFirst Network - Jan Dekker

Lees deze blog

WWF - Kirsten Schuijt

Lees deze blog

a.s.r. - Boudewijn van Uden

Lees deze blog

Triodos - Jacco Minnaar

Lees deze blog

InContext Consultancy Group - Thomas Benedict

Lees deze blog

Quint - Maurice Boon

Lees deze blog

Vlog 8: Wat zijn archetypen? (Deel III)

Lees deze blog

Vlog 7: Wat zijn archetypen? (Deel II)

Lees deze blog

Vlog 6: Wat zijn archetypen?

Lees deze blog

Vlog 5: Laat jezelf zien!

Lees deze blog

Vlog 4: Hoe bouw je een merk?

Lees deze blog

Vlog 3: Ben je eigenlijk wel baas over je eigen merk?

Lees deze blog

Vlog 2: Hoe trek je klanten aan?

Lees deze blog

Leuk dat je er was!

Lees deze blog

Zo raak je klanten!

Lees deze blog

Hoe krijgen we een website die past bij wie wij zijn?

Lees deze blog

Hoe krijg ik een nieuwe naam die beter bij ons past?

Lees deze blog

Hoe maak ik van al onze diensten één sterk merk?

Lees deze blog

Hoe krijg ik een nieuwe huisstijl die zit gegoten als een jas?

Lees deze blog

Vlog 1: Alles over een core business

Lees deze blog

Wat is een purpose?

Lees deze blog

Heb ik wel een purpose?

Lees deze blog

Wat nog niemand je vertelde over je bedrijf

Lees deze blog

Samenbrengen of onder één paraplu?

Lees deze blog

Hoe krijg ik een huisstijl die laat zien wie wij zijn?

Lees deze blog