Hoe
ontwikkel
ik
een
nieuw
logo?

Lees het hier.

Een abstracte entiteit als een bedrijf krijgt door een logo een gezicht.

Het eerste wat jouw potentiële klanten zien als zij jou op Google vinden. Ze gaan deze vorm onthouden, herkennen en koppelen aan jouw product of dienst. Daarom wil je een logo dat bij je past; dat de juiste associaties oproept bij de juiste doelgroep. Een sterk logo vereist de juiste keuzes in typografie, vormen, kleuren en symboliek. Om die juiste keuzes te maken moet je de organisatie eerst door en door leren kennen.

Lees verder

Eigen. Ons Magazine

Download ons Eigen Magazine

“Klanten gaan deze vorm onthouden, herkennen en koppelen aan jouw product of dienst”

Van strategie naar creatie
Een logo ontwikkelen gaat in een aantal elkaar opvolgende stappen. In de Brand Scan bepalen we uit de kernwaarden en motivaties binnen jouw organisatie de uitgangspunten voor de identiteit. Om een uniek karakter te creëren, gebruiken we archetypen. We koppelen aan jouw organisatie twee archetypen die staan voor de organisatie, waarin jouw doelgroep zichzelf kan herkennen.

De essentie van het merk
Vervolgens ontwikkelen we de Brand Strategy. Door verbanden te leggen tussen identiteit, markt en doelgroep, geven we het merk richting. Daarmee hebben we handvatten voor de merkessentie. Dit is de kernboodschap die leidend wordt voor alle communicatiekeuzes. De volgende stap is het creatief vertalen van deze merkessentie naar een Brand Concept. Zie dit als een overkoepelend thema voor je merk. Als je alle communicatiemiddelen baseert op dit thema, is je boodschap eenduidig en straalt je merk overal hetzelfde gevoel uit. Naast je merknaam en de pay-off, wordt ook de symboliek in het logo hier op gebaseerd. Deze essentiële onderdelen vormen samen je Brand Identity.

Vormen, kleuren en typografie
Door te variëren in vormen, kleuren en typografie kun je verschillende emoties en associaties oproepen. Deze zijn bepalend voor de manier waarop er naar jouw bedrijf wordt gekeken. Daarom houden we in dit proces sterk vast aan de gekozen archetypen. Ieder archetype brengt namelijk een eigen stijlgevoel met zich mee. Door de combinatie van de twee verschillende karakters te vangen in het logo, ontwikkelen we een uniek en passend gezicht voor jouw merk. Deze keuzes vormen bovendien de basis voor al je communicatiemiddelen. De stijlkeuzes die worden gemaakt bij het ontwerp van een logo worden door vertaald in de huisstijl. Als alles op deze manier in een lijn is gebracht, staat je merk als een huis.

Om een passend logo te ontwikkelen, moet je eerst op zoek naar de unieke kracht van de organisatie. Door deze te vertalen in een Brand Concept kun je gegronde en duurzame stijlkeuzes maken.

Is jouw merk toe aan een nieuw gezicht?

Mogen wij je helpen het passend logo en huisstijl te ontwikkelen?

Lees meer over onze dienst Bel 030 76 33 900