Zo maak je een selfie

Kernwaarden. Ze vormen de schakel die missie, visie en ambities verbindt met gedrag. Maar wat zijn de juiste kernwaarden? Waar bevindt zich de grens tussen wat herkenbaar is en wat nieuw is? Bij G2O zijn we ervan overtuigd dat draagvlak voor kernwaarden alles is. Dat verankering in de aansturing een must is. Dat voorbeeldgedrag doorslaggevend is. Dat bekrachtigingen het verschil maken. Maar dan blijft de vraag: hoe kom je eraan? Met dit programma geven we het antwoord.

Vraag een vis maar eens het water te beschrijven!

Kernwaarden komen niet tot stand in een democratisch proces. Niet alleen tenminste. Ze zijn de woorden voor ongeschreven karaktereigenschappen. Maar die zijn meestal niet meer scherp waar te nemen voor de leden van je organisatie. Vraag een vis maar eens het water te beschrijven!
Daarom gaan we je helpen. We doen dat met een programma dat qua exacte invulling afhangt van je exacte vraag en de karakteristieken van je organisatie.

Het programma

In gemiddeld vier tot zes weken doorlopen we de volgende stappen:

  • Interviews en observaties. We luisteren naar wat mensen zeggen en wat niet. Naar hóe ze dag zeggen en waarom. We kijken hoe ze (samen)werken en denken. Dat doen we met betrekking tot verschillende stakeholders. Intern, maar ook extern: wat ervaren relaties?
  • We analyseren alle input, bepalen dominante drijfveren, ontrafelen woorden, waarden en beleving.
  • Op basis van de analyse formuleren we de centrale waarden.
  • Voor de verankering in de organisatie is het belangrijk dat de kernwaarden concreet worden. Vertaald naar gedragsregels die voor alle functies en niveaus toepasbaar zijn.