Unitura

Ruimte voor mens en natuur

Faunaprojecten

Twee jaar geleden startten de ondernemers Henk Jansen, Sicco Jansen en Robert-Jan Beldman het bedrijf Faunaprojecten. Het bedrijf is gespecialiseerd in natuurbescherming en maakte met hun dienstverlening rondom nestkasten in muren een vliegende start. Na twee jaar past de bestaande huisstijl niet meer bij het sterk gegroeide bedrijf. Vorig jaar besloten de heren daarom dat het tijd was voor een nieuwe stap en een nieuw logo.

Drijfveren
in
organisaties

G2O gebruikt een combinatie van verschillende modellen en theorieën om tot de unieke kern van opdrachtgevers te komen. Een daarvan is de onderverdeling in drijfveren. Omdat drijfveren in het limbisch brein zetelen, vlakbij het instinct en je primaire emoties, zijn ze onbewust. Ze kleuren echter wel je wereldbeeld. Er zijn vier basisdrijfveren: drive to acquire, defend, bond en learn. Deze vormen de onderbewuste energie die ten grondslag ligt aan al het handelen. Het model helpt die unieke energie te duiden.

G2O-founder Gijs Huisman vertelt: ‘Tijdens de diepte-interviews met directie en medewerkers van Unitura viel ons keer op keer de enorme drive to learn op. Het is de drijfveer die aanzet tot begrijpen, leren, verbeteren en creëren. Iedereen, op ieder niveau, was continu bezig zichzelf en het werk naar een hoger niveau te brengen om zo de markt en alle stakeholders nog betere oplossingen te bieden. Bijvoorbeeld een nieuw model verblijfplaatsen. Als het nog niet bestaat zoals ze het willen hebben, dan ontwerpt en produceert Unitura deze zelf. Hetzelfde geldt voor de monitoring. Daar bestond geen goede oplossing voor, dus ontwikkelde Unitura zelf een app. Los van deze duidelijke drive tot learn, is er ook oog voor de mens. Zo worden de verblijfplaatsen geassembleerd door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijzonder om te zien hoe Unitura op elk gebied hun visie heeft. Op het gebied van ecologie, ontwerp, productie en het proces.’

Inzicht
in
je
eigen
identiteit

‘Onze uitstraling moet passen bij onze professionele insteek. Daarom besloten we om dit goed aan te pakken en een brand scan en brand strategy te laten uitvoeren door G2O. De brand scan gaf ons inzichten in wat voor bedrijf we zijn. We zijn hierdoor nog meer overtuigd geraakt dat we echt onderscheidend zijn. Die inzichten vormen een goed fundament voor onze merkstrategie. We kennen onze sterke eigenschappen en kunnen van daaruit verder. Onze kracht zit onder andere in onze conceptoriëntatie. Wij zijn niet zomaar een handelaar in nestkastjes. We zijn veel meer.

G2O vatte dat kernachtig samen in onze merkessentie: door onze daadkracht en geheel eigen visie op natuurinclusief bouwen, ontwikkelen we dat wat nodig is om de grote verbouwing van Nederland tot een natuurinclusief succes te maken.

Nieuwe
naam,
nieuwe
stijl

‘Om de aangescherpte positionering vorm te geven moest de naam Faunaprojecten veranderen. De naam paste niet bij de merkstrategie en onze ambities om verder te groeien. G2O kwam daarom met de nieuwe naam Unitura en de passende slogan: Ruimte voor mens en natuur. De nieuwe huisstijl past goed bij ons volwassen geworden bedrijf. Het heeft de professionele uitstraling die we zochten. De nieuwe visuele identiteit waarin de innovatieve, vooruitstrevende en veelzijdige spirit van Unitura en de expertise van het team centraal staan. Uiteindelijk kwam het gevraagde nieuwe logo er. Maar wel als onderdeel van een complete rebranding.’

“G2O kwam met de nieuwe naam Unitura en de passende slogan: Ruimte voor mens en natuur. De nieuwe huisstijl past goed bij ons volwassen geworden bedrijf. Het heeft de professionele uitstraling die we zochten!”

Henk Jansen - Unitura

Sparren over de juiste
aanpak kan altijd.

Wat jouw organisatie nodig heeft is misschien
wel eerst een goed gesprek met Gijs.

Maak een afspraakBel 030 76 33 900