Ziet iedereen hetzelfde?

Waar mensen samenwerken in een organisatie, speelt autonomie een rol. Dat wat mensen bindt en dat wat mensen scheidt. Merk je dat het beeld van je organisatie intern nogal diffuus is? Wil je eenheid creëren vanuit een gedeeld organisatorisch zelfbeeld? Wij leggen de basis voor een krachtige interne én externe positionering.

 

De basis voor een gedeeld zelfbeeld en een sterk imago.

 

Je organisatie is gegroeid. Veranderd. Groter geworden. Misschien wel door verschillende typen (en/of generaties) mensen geleid. Meegegroeid met de markt. En dan kan op een dag de vraag rijzen: wie zijn wij eigenlijk?
Dat is een normale vraag. Maar als er geen helder antwoord is, is het tijd om actie te ondernemen. Voor een krachtige organisatie is een gedeeld zelfbeeld nodig. Mensen moeten weten waar ze bij horen. In hun beeld én in het beeld dat de markt heeft, moet het hart van je organisatie kloppen.

 

Programma

Natuurlijk verander je dit niet zomaar even. Maar als je eraan wilt gaan werken, als je je communicatie wilt aanscherpen, dan moet je wel weten wat het uitgangspunt wordt. Daarom combineren we in circa acht weken een identiteitsscan met een positionering.

  • We voeren interviews en observaties uit om informatie over de identiteit te verzamelen. Het proces op zichzelf helpt om draagvlak te creëren. Maar het geeft ook gouden informatie over de ‘organisatorische zelfbeelden’ die er leven. We willen bovendien weten hoe ze ontstaan zijn en welke plaats ze hebben in de organisatiecultuur.
  • Drijfveren- en enneagramtesten van de leiddinggevende personen (DGA, directie, soms MT) helpen ons de huidige identiteit nog beter te begrijpen. Wie zijn de personen die de ziel van de organisatie hebben gevormd, vormen en/of bewaken?
  • We analyseren alle input, bepalen dominante drijfveren, ontrafelen woorden, waarden en beleving. We gaan op zoek naar patronen en overeenkomsten. Naar gemeenschappelijke trots en kerncompetenties, etc.

Positionering. Op basis van de input en de analyse komen we met een plan voor de positionering. Dat wil zeggen: de uitgangspunten. Dit is een cruciale fase, want een goed plan maakt de gedeelde identiteit zichtbaar én overdraagbaar. We doen dat door onder meer de vertaling te maken naar merkpersoonlijkheid, merkcategorisatie, merkessentie en merkfilosofie, compleet met payoff en conceptbeelden.